Chile Suecia a 50 años del Golpe Militar

Esta página surge como iniciativa de la Agrupación Víctor Jara de Gotemburgo (Víctor Jara Förening) y en conjunto con diversas personas relacionadas con el quehacer cultural y académico sueco. Nuestra idea es dar un espacio de reflexión y memoria para todes aquelles que estén, de algún modo, relacionados con Chile, con su historia, desde Suecia ya sea directa o indirectamente. Queremos aquí abrir una puerta a la memoria mediante breves relatos, poemas, en sueco o español.

      Chile Sverige 50 år efter militärkuppen

Denna sida uppstår som ett initiativ av Víctor Jara Förening i Göteborg (Víctor Jara Förening) och i samarbete med olika personer med anknytning till svenskt kultur- och akademiskt arbete. Vår idé är att ge ett utrymme för reflektion och minne för alla som på något sätt är släkt med Chile, till dess historia, från Sverige, antingen direkt eller indirekt. Här vill vi öppna en dörr till minnet genom noveller, dikter, på svenska eller spanska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos